وب سایت آموزش شیمی فرشاد میرزایی مدرس شیمی و طراح آزمون http://f-mirzayi.ir 2019-11-18T20:02:18+01:00 text/html 2016-09-07T13:55:06+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت دسته بندی سؤالات شیمی کنکور (از سال ۸۵ تا کنون) + کلید http://f-mirzayi.ir/post/157 <p><font face="Mihan-Iransans">در سه مجموعه سؤالات زیر، سوالات مطرح شده از کتابهای شیمی ۲ و ۳ و ۴ در کنکور سراسری ۱۰ سال گذشته به تفکیک فصل های کتاب آورده شده است که مجموعه ای بسیار خوب و مناسب برای استفاده دوطلبان کنکور و معلمان در تدریس برای آشنا ساختن دانش آموزان با سوالات کنکور می‌باشد.</font></p><font face="Mihan-Iransans"> </font><p><br></p> text/html 2016-04-18T20:30:41+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت کانال تلگرام سایت http://f-mirzayi.ir/post/156 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;جزوه های آموزشی،تکنیک های شیمی ،تست،مشاوره،پاسخ به سوال های شما</font><br><font size="2"><font face="Mihan-IransansBold">همه و همه در کانال<br><a href="https://telegram.me/mirzayi95" target="_blank" title="">mirzayi95@</a></font></font><br><div align="center"><a href="https://telegram.me/mirzayi95" target="_blank" title=""><img alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/440/1318672/10.jpg" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/440/1318672/10.jpg" width="437" height="273"></a><br><br><a href="https://telegram.me/mirzayi95" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-IransansBold">جهت عضویت در کانال سایت کلیک کنید</font></a><br><br></div><br></div> text/html 2015-03-04T09:48:02+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت صفحه کانون قلم چی http://f-mirzayi.ir/post/143 <div align="center"><a href="http://www.kanoon.ir/Public/Writer/2282" target="_blank" title=""><img class="decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/63/ebd7f319efdce02543206a1d7dd9cae9/1.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/63/ebd7f319efdce02543206a1d7dd9cae9/1.jpg" width="574" height="424"></a><br><br><font size="2" color="#FFFFFF"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جهت مشاهده&nbsp; روی عکس کلیک کنید</font></b></font><br></div> text/html 2015-02-22T09:10:43+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت نمونه پاورپوینت شیمی http://f-mirzayi.ir/post/126 <div align="center"><br><br><br><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/51/d9e45b38e9e4d7e5493c7908ed505061/12.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/51/d9e45b38e9e4d7e5493c7908ed505061/12.jpg" height="311" width="500"><br><br><font size="3"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=fcb8b5836b014e685967e27f96fd1cfc" target="_blank" title=""><b><font face="impact">دانلود فایل</font></b></a></font><br><br></div> text/html 2015-02-10T08:06:57+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت جزوه کنکور شیمی ترکیبات آلی (جدید) http://f-mirzayi.ir/post/140 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/12/aaf8fa7786e171cc90c547691524f3dc/22.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/12/aaf8fa7786e171cc90c547691524f3dc/22.jpg" height="308" width="502"><br><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br></div><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=7ec73e793ab95de240ada0d314e8ccec" target="_blank" title=""><font color="#FFFFFF"><b>دانلود فایل</b></font></a><br></div> text/html 2014-10-18T12:00:52+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت تکنیک مسائل تعادلی:پیش دانشگاهی http://f-mirzayi.ir/post/63 <br><div align="center"><img class="decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/26/00ab5da403759b056eb47ff826345a00/31134201PM2Jqui.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/26/00ab5da403759b056eb47ff826345a00/31134201PM2Jqui.jpg" height="147" width="477"><br><br><font size="2"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=5833e8cf5b198a259dc59e201169e7aa" target="_blank" title="">دانلود فایلpdf</a><br><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=6a3c98244751acc92abd755073613bb5" target="_blank" title="">دانلود حل سوال 226</a></font><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=5833e8cf5b198a259dc59e201169e7aa" target="_blank" title=""></a></div> text/html 2014-09-12T07:43:07+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت تکنیک انحلال پذیری:سال سوم http://f-mirzayi.ir/post/70 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/48/ad097a20d440c8be990c0af9f52000c9/4.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/48/ad097a20d440c8be990c0af9f52000c9/4.jpg" height="177" width="388"></div> text/html 2014-07-05T08:45:57+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت دسته بندی سؤالات شیمی کنکور85 تا 93 http://f-mirzayi.ir/post/125 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/66/471a2c186edc230668404c6edbc3f532/10.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/66/471a2c186edc230668404c6edbc3f532/10.jpg"></div> text/html 2014-03-31T10:11:12+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت تکنیک طیف نشری- خطی اتم هیدروژن:سال دوم http://f-mirzayi.ir/post/17 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <br><div align="center"><div align="center"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/9/b2304f3c5052f09bf0b31beb41f618a3/TEF.jpg" alt="" width="426" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="498"><br><a href="http://s5.picofile.com/file/8107010042/200.pdf.html" target="_blank" title=""><font size="2" face="Mihan-IransansBold">جهت دانلود فایل کلیک کنید</font></a><br></div><br><br><br><br></div> text/html 2014-03-31T08:56:34+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت تکنیک اسید و باز:پیش دانشگاهی http://f-mirzayi.ir/post/55 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font><br><div align="center"><img class="size-full wp-image-2857 aligncenter" alt="12000" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2014/02/12000.jpg" height="147" width="435"><br><br><br><b><font size="2"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=fb5d2bd995b69a613f573c4e1b81e557" target="_blank" title="">دانلود عکس</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=553fa8e232499daa3c8460829c537174" target="_blank" title="">دانلود PDF</a></font></b></div> text/html 2014-03-30T12:18:00+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت سوالات امتحان نهایی شیمی سال سوم + پاسخ نامه http://f-mirzayi.ir/post/33 <div align="center"><img src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2013/09/chem3.jpg" alt="chem3" class="aligncenter size-full wp-image-2471" width="204" height="285"><br></div> text/html 2014-03-08T19:09:03+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت سوالات شیمی کنکور ۹۲ خارج از کشور+ پاسخ تشریحی http://f-mirzayi.ir/post/61 <div align="center"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=74dde57a61166186d861cfb7a256cb76" target="_blank" title=""><img class="decoded" alt="http://www.uplooder.net/img/image/75/22d1049799ab299467004dc837b48a9a/18132621JVEAxOyS.jpg" src="http://www.uplooder.net/img/image/75/22d1049799ab299467004dc837b48a9a/18132621JVEAxOyS.jpg" height="155" width="459"></a></div> text/html 2014-02-22T19:02:06+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت سوالات مرحله اول المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲+ پاسخ تشریحی http://f-mirzayi.ir/post/57 <div align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-2317" alt="Olympiad" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2013/05/Olympiad.jpg" height="185" width="308"><br><br><b><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=5947204794359e63aa4b1ac43bdc75ee" target="_blank" title="">دانلود سوالات مرحله اول<br></a><br><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9ff2b9dda917d8329115384f2e2c76c7" target="_blank" title="">دانلود پاسخ تشریحی</a></b><br></div> text/html 2013-12-20T11:26:34+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت جزوه انرژی شبکه ی بلور http://f-mirzayi.ir/post/15 <div align="center"><div align="right"><br></div><img src="http://www.uplooder.net/img/image/75/d0159b761f5b11305ec382feb23a269b/ANERJ.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="484" hspace="0" vspace="0" width="394"></div> text/html 2013-11-30T12:49:21+01:00 f-mirzayi.ir مدیر سایت نمونه سوال شیمی دوم دبیرستان (نیم سال اول) http://f-mirzayi.ir/post/38 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://blog.chemyazd.com/uploads/2013/09/chem2-216x300.jpg" src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2013/09/chem2-216x300.jpg" height="319" width="250"></div>